مدیران تلویزیون مشکلی با حضورم در «سالوادور» نداشتند

۳۰ فروردین ۱۳۹۵ / گفتگو